Robert Möllard

Robert Möllard är en autodidakt konstnär med en bred bakgrund inom arkitektur, ingenjörskonst och design. Dessa erfarenheter har han applicerat på sitt konstnärskap och resultatet blir något alldeles unikt och spännande.

Hans konst är en mix av olika stilistiska uttryckssätt som lekfullt utforskar gränserna för konstens möjligheter och begränsningar.

1 av 3

Posters från Robert Möllard